PHP Login - för att hämta filer från
Veteran-Ol i Södra Vätterbygdens Hemsida


Följande filer finns för nerladdning:
PM för arrangörer
Beräkning av arrangemangsavgifter
Medlemsregister
Statistik 2019
Tävlingsprogram 2020 (pdf)
Tävlingsprogram 2020 (docx)
Minutstartlistor
Veteranklasser för nerladdning till MEOS
(inget lösenord! skicka ett mail till info@veteranol.se med texten Download)