Info om veckans Veterantävling V-24

Välkomna till TSOK:s Veterantävling torsdag 15/6

Samling vid Holmalyckan, TSOK:s gamla klubbstuga, ca: 2 km söder Tenhult utmed väg 826.
Start mellan kl. 09.30-10.30
Parkering på anvisad plats. OBS! ej utmed vägen. Avstånd till TC ca: 200 meter.
Klasser. Motion 1,9 km, Korta 1,9 km, Mellan 3,0 km, Långa 4,1 km.
Terräng. Måttlig kupering
Banläggare: hans Trofast
Startavgift: 40 kr, kontant eller swish 07055729273, Stefan Hermansson
Ingen dusch, badplats vid Tenhultsbadet, mot Tenhult
Nödtelefon 0705443749, Hans Trofast