Info om veckans Veterantävling V-17

Välkommen till IK Vista torsdagen den 27 april. Start 9.30 – 10.30

Samling Hembygdsmuseet Kaxholmen. Parkering vid badplatsen Hunnerydsbadet. Skyltning nedanför backen i Kaxholmen.
Banorna är delvis i naturreservatet Kaxholmens lövskog (elljusspårområdet), delvis genom samhället.
Måttlig till stark kupering. Stigrikt område med delvis begränsad framkomlighet på M- och L-banorna.
Stor försiktighet på gatorna i tävlingsområdet. Ett par förbjudna områden på kartan.
Banor något förkortade för L och M: 1:7500 L-3,4 km, M-2,9 km. 1:5000 A3-format K-2,5 km, Mo-1,5 km.
Till start 600 m. Se upp vid passage av landsvägen. Brant uppför sista biten till start.
Duschmöjlighet på Vistavallen 700 m, eller hoppa i Landsjön! Egen fika.
Museet håller öppet för oss. Välkommen in och titta.
Lämna in plastfickan i samband med utstämpling. Gäller för L och M. K och Mo har A3-format och behåller fickorna.
Anmälan på plats eller i Eventor senast kl. 19 den 26e. Avgift 40 kr, sedlar eller Swish 072–5145244 Jan Gustavsson. Samma nummer för frågor och nödnummer.
Banläggare Thor-Björn Lund.
Välkomna