Info om veckans Veterantävling V-41

Välkommen till Hallbys Veterantävling torsdag den 13 oktober 2022 vid Hallbystugan

Avstånd från parkering till Hallbystugan 200 meter.
Start mellan kl.10 och 11.
Karta: Hallbykartan reviderad 2022. Ekvidistans 5 meter.
Sportident. Medtag egen bricka. Ett fåtal hyrbrickor finns för 20:-.
Stigrik måttligt ibland starkt kuperad sandåsterräng, mestadels god framkomlighet.
Långa banan Skala 1:7 500 3,9 km.
Mellanbanan Skala 1:7 500 3,2 km.
Korta banan Skala 1:5 000 1,9 km.
Motionsbanan Skala 1:5 000 1,9 km.
Angivelser tryckta på kartan och även lösa.
Medtag egen fika. Möjlighet till dusch finns.

Avgift 40 kr kontant eller Swish 070 529 58 88 Ann-Britt Lingfors
Nödnummer 070-536 24 64