Info om veckans Veterantävling V-39

Välkommen till Skillingaryds FK Veterantävling torsd 29 sept.2022 på Grönelund

Tävlingscentrum och parkering på Grönelunds friluftsgård
Start 9.00 till 10.00 vid Grönelund
Karta: Grönelundskartan Ekv. 5m
Måttlig kupering mestadels god framkomlighet
Långa banan   Skala 1:7500   4,4 km
Mellanbanan   Skala 1:7500   3,4 km
Korta banan   Skala 1:5000   2,4 km
Motionsbanan Skala 1:5000   1,7 km
Angivelser tryckta på kartan, finns även lösa
Medtag egen fika
Möjlighet till dusch finns
 
Avgift 40 kr 
Kontant eller Swish 073 360 32 32 Bengt Bengtsson

Nödnummer 073 158 29 79