Info om Veckans Veteran-Ol V-38

Välkomna till Jönköpings OK:s veterantävling 22 september.

Tävlingscentrum Tabergs Sportklubbs idrottsplats
TC är TSK:s klubbstuga.

Vägvisning från Thahevägen.                                                             Det är vägen mellan centrumrondellen Taberg och Thaherondellen. (Är utfarten mot Torsvik)
Infarten kan ha begränsat utrymme.Har vi otur står mobilkranar på ena väghalvan.

Start 9.00 till 10.00
Avstånd till start ca 100 m.

Mestadels härlig öppen tallmoterräng,ljung,blåbärsris och lätta kontroller.
Måttlig kupering. En del stigar kan vara otydliga.
Sedvanliga banlängder.                                                               Kartskalor och angivelser som vanligt. Ekvidistans 5 m.

Medtag eget kaffe och glatt humör.

Ingen dusch. Om bad i Norrgölen ,där skall finnas ett hungrigt odjur.
Men bara unga möra orienterare duger.
                                                   
Avgift 40:- Kontant eller Swish 070 295 6142 Bo Carlström.

Välkomna Per Larsson med medhjälpare.