Info om veckans veteran tävling V-37

Välkomma till MSOK:s Veterantävling torsdag 15/9 på Julared

TC Hagårds Lagård. Vid väg 1819 mellan Mullsjö och Furusjö.
Anmälan Eventor eller på plats
Avgift 40 kr. Kontant eller Swish 073 805 75 48
Karta Utsnitt från Mullsjö/Furusjökartan. Delvis nyritad samt reviderad
2022. Skala 1:5000/1:7500 med 5 m ekvidistans
Banor Motion 1,7 km
Kort 2,6 km
Mellan 3,5 km
Lång 4,4 km
Angivelse Lösa samt på kartan
Start Vid TC mellan 09:00 - 10:00
Mål Vid TC
Parkering Vid TC
Terräng Skogsmark med måttlig kupering, samt god till mycket god
framkomlighet.
Nödtelefon 076 165 59 29
Bad 2 km till Furusjö badplats
Välkomna önskar MSOK:s veteraner