Info om veckans Veterantävling V-36

Välkomna till TSOK:s veteranol torsdagen 8/9

Samling vid Ingaryd, vägvisning röd skärm infarten mot Tenhult från Rogberga
Parkering i anslutning till TC, Start i anslutning till TC. Start mellan kl. 09.00-10.00
Karta: Ingarydskartan, skala 1:5 000/ 1:7 500, 5 m ekv. Avgift 40:-, kontant eller swish 0705729273
Banlängder: Långa banan 3.8 km, Mellanbanan 2.9 km, Korta banan 2.0 km, Motion 1.9 km
Ingen dusch eller gemensam fika
Banläggare: Hans Trofast
Välkomna   TENHULTS SOK