Info om veckans Veterantävling V-34

PM

Välkomna till JOK:s veteranorientering 25:e aug. 2022.

Samling vid grusgropen Hellstorp. Vägvisning mellan

Råslätt och Norrahammar vid Hellstorps gård.

Starttid: 09:00 – 10:00.

Sedvanliga klasser och banlängder.

Angivelser tryckta på kartan samt lösa.

Startavgift 40kr i sedlar eller Swish 070 295 61 42 (Bo Carlström).

Tvagning i skogen och egen fika.

Välkomna!

Lennart Gustafsson