Info om veckans Veterantävling V-16

Välkomna till IKHP:s Veterantävling 21 april

Vägvisning på vägen mellan Tenhult-Rogberga. Sväng av vid skärm Store Backe.
Anmälan via Eventor eller på plats.
Välj bana och notera önskad start i respektive startlista.
Brunt X på kartan = Myrstack eller Grävling gryt. Stängsel på kartans norra del 
får endast passeras vid inritade passagers på kartan.
Karta skala 1:5000. 5m ekv. 
Töm och check finns vid start.
Sedvanliga klasser, banlängder.
Start mellan Kl 10.00-11.00.
Från tidstart följ röd snitsel till startpunkt ca 150m.
Glöm inte att startstämpla. 
Följ vit snitsel till TC efter målgång. 
Glöm ej att stämpla ut. 
Någon gemensam dusch och fika erbjuds  inte. Startavgift 40 kr. 
Betalning med sedlar eller gärna till  Swish  123 393 03 44

Välkomna SoS Dittmer.